Het insolweb is een dijkeind dienst.

INSOLWEB

Deze site bevat informatie over insolventies en is bestemd voor curatoren, bewindvoerders en rechtbankmedewerkers in het arrondissement s-Hertogenbosch.

De site is slechts voor geregistreerde gebruikers toegankelijk. Om toegang te krijgen dient u over inlogcode en wachtwoord te beschikken. De Redactiecommissie van Insolweb beslist over het verschaffen van toegang. Toegang wordt slechts verschaft aan erkende beroepsbeoefenaren op basis van richtlijnen van de redactie.

Vragen of verzoeken om toegang kunnen worden gericht aan: info@insolweb.nl

Ga door naar het beveiligde gedeelte:

https://sp.insolweb.nl/